Nire Froncos n bizikleta /Mi bici Froncos n (2018)
Bici de paseo XXL / Paseoko XXL bizikleta

Nire Froncos n bizikleta zaraman aurkitutako eta birziklatutako beste hiru bizikleta k eraikitakoa da.

Mi bici Froncos n es una bicicleta construida y reciclada a partir de los restos de otras tres bicicletas encontradas en la basura.