Dos paisajes, dos tiempos: invernadero vegetal / Bi paisaia, bi denbora: negutegi begetala (2019)
Medidas variables / Neurri aldakorrak
Materiales reu lizados / Berrerabilitako materialak

Duela hogeita bost urte egindako grabatua berreskuratu dut estudiotik non ingurumenari buruzko ardurak garatzen hasi nintzen. Nire marrazkietan euskarri gisa papera oso garrantzitsua da; bere osaera morfologikoa, ukimena, ehundura, porositatea, pisua, dimentsioaren egonkortasuna … eta naturaren ingurumenak transmititzen dizkidan beste hainbat kualitate eta pertzepzio sentsorial hain zuzen ere.

Denbora luze honetan, paisaia eraldatu egin da, nire begirada askoz konplexuagoa da, baita kritikoagoa eta erresilienteagoa ere. Gure inguruneko landareetatik ateratako zuntz belarjale ugarirekin ikertu egin dut haiekin sinbiosian jorratzeko materiala lortzeko. Liztorrek aterpea eraikitzen duten bezalaxe, nik materialak behatzen eta birziklatzen ditut, non ideiak gure paisaiaren suntsipeneko kezkatik sortzen diren.


He rescatado del estudio una grabado de hace veinticinco años donde mis preocupaciones por el tema ambiental comenzaban a desarrollarse. El papel como soporte de mis dibujos es muy importante; su composición morfológica, tacto, textura, porosidad, gramaje, estabilidad dimensional…, y otras muchas cualidades y percepciones sensoriales que me transmite en el entorno en el que observo la naturaleza.

En este largo transcurso de tiempo, ese paisaje se ha transformado, mi mirada se ha vuelto mucho más compleja, también más crítica y resiliente. He investigado con muchas fibras de herbáceas extraídas de plantas de nuestro entorno para obtener material con el que poder trabajar en simbiosis con ellas. Al igual que las avispas construyen su refugio, yo observo y reciclo materiales donde las ideas nacen de la preocupación por la destrucción de nuestro paisaje.