Alternativa / Alternatiboa (2019)
200×70 cm
Madera y retales reu lizados / Zura eta berrerabilitako oihalkiak

Kutsaduraren bigarren iturburu nagusia ehungintza da. Egunero daramagun arropa osatzeko ndagaiek gure ibaiak ere tindatzen dituzte, ingurumen-inpaktu handia eraginez. Honi industria hauetan lan egiten duten langileen esplotazioa gehitu behar diogu, langile hauek ere tindagaien toxikotasuna pairatzen dute eta. Fast fashion-a edo moda azkarra da industria honen masifikazioaren kausa nagusia; kalitate txikiagoko arropa suntsikorra ekoizten da, hurrengo urtean ordezka dadin. Lan honen bidez tindagai naturalen, birziklatzearen eta arropa zaharraren berrerabiltzearen alde egin nahi dugu. Lana oihalkiz eta loreetatik lortutako tindagaiz egin da, Abel Pérez biologoaren laguntzaz, ehungailu baten antzera.

La segunda causa más grave de contaminación es la industria textil. Los tintes que componen la ropa que llevamos diariamente tiñen nuestros ríos causando un gran impacto medioambiental. Esto se suma a la gran explotación laboral que sufren los trabajadores que la fabrican, que además sufren la toxicidad de dichos tintes. El fast fashion, o moda rápida es una de las principales causas de la masificación en esta industria, ya que sus prioridades son fabricar ropa menos duradera y de peor calidad, para poder ser sustituida al año siguiente por otra nueva. Con esta obra queremos apostar por alterna vas como tintes naturales, el reciclaje y la reutilización de ropa antigua y los tintes naturales. La obra se ha realizado gracias a retales y tintes extraídos de flores, obtenidos con la ayuda del biólogo Abel Pérez, imitando la disposición de un telar.