Horizonte / Zerumuga (2019)
130x30x174 cm
Madera, cerámica y posformado / Zura, keramika eta posformatua

1960ko hamarkadan, langile-klasea modernitatera ateratzen hasi zen, gehienbat HPL presio handiko erretxina fenolikoz egindako sukaldeko altzarien bitartez, eta nagusiki marka baten izenarekin erlazionatzen zirenak.

Erabilera-fikzio hori zuraren itxura imitatzean sortu zen, pop kulturarekin lotura egiteko asmo argiz. Areago, orduko publizitatea ere, aipatutako ikuspegira hurbiltzen zen estetikoki, nahita. Hala ere, ez zen materialaren jatorria aintzat hartzen, ezta petrolioaren manipulazioa ere.

Garai hartako sentsibilitatea ez zen faktore horietan oinarritzen. Bizkaiko fabrikazio-zentroa duela gutxi itxi egin dute, ageriko deslekuratze-prozesu baten baitan. Eta horrek galera-sentimendu handia piztu zuen. KOmenigarria izango litzateke geure buruari galdetzea deslekuratzeak dakarren aztarna ekologikoa norainokoa den, eta, ondorioz, klima-larrialdian nolako eragina duen.

Zuraren fikziotik abiatuta, materialaren erabilera bere sinboloak ordezkatu zuen. Materialtasuna eta amildegi-bazterreko mugaren ikuspegia nabarmendu nahi ditut, baldin naturaren presentzia ez badugu protagonista bakartzat jotzen, mendekotasunak aitzakia gisa erabili gabe.

Pieza zeramikoak 900 gradutan laberatu dira, ohikoak diren 1100 graduen ordez, materialak sendotasun nabarmenik galdu gabe. 200 graduko aldeak kontsumo energetikoa dakar. Sorkuntza artistikoa kondizioek eta testuinguruek baldintzatuta dago.


En los años 60 la clase trabajadora accedió a una mirada de modernidad mediante la presencia masiva fundamentalmente en los muebles de las cocinas, de un material con resinas fenólicas de alta presión HPL, que se identificaba popularmente con una marca.

La creación de esta ficción de uso fue, simulando la imagen de la madera. Con la clara idea de conexión hacia la cultura pop. Incluso en la publicidad de la época utilizaba un acercamiento estético a la citada visión.

Sin embargo no se consideraba su procedencia y manipulación del petróleo. La sensibilidad del momento no incidía en estos factores. Recientemente el desmantelamiento del centro de fabricación en Bizkaia supuso un claro ejercicio de deslocalización, con el considerable sentimiento de pérdida. Convendría preguntarse la huella ecológica que implica una deslocalización y por tanto su relación en la emergencia climática.

Desde la ficción de la madera el uso del material, fue sustituido por el símbolo de éste. Deseo poner en valor la materialidad y la visión límite, cercana al precipicio si no consideramos la presencia de la naturaleza como protagonista única, sin supeditaciones justificativas.

Las piezas cerámicas están horneadas a 900 grados en lugar de los habituales 1100 grados, sin que el material pierda consistencia significativa. Esta diferencia de 200 grados supone un ahorro de consumo energético. La creación artística está determinada por las condiciones y los contextos.